Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling

d. 17. november 2022 kl. 19.00 på museet, Spinderigade 11 E

Dagsorden iflg vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Behandling af forslag fra medlemmerne.
    Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlings afholdelse
  8. Eventuelt

Foreningen er som sædvanlig vært ved et let traktement efter generalforsamlingen.

 

Download indkaldelsen til udskrift ...