Om foreningen

I 1980 gik en gruppe arkæologisk interesserede mennesker sammen om at lave en forening, der ønskede at fremme arkæologien i samarbejde med de lokale museer i Horsens og Vejle. Foreningens navn blev ”Flintøksen”, og den har siden arbejdet for udbredelsen og interessen for arkæologi i området. Foreningen har 2 gange om året udgivet medlemsbladet med de seneste arkæologiske nyheder i det daværende Vejle Amt. Her har de lokale museer været inde over og præsenteret nye fund, men museerne har også kunnet bruge os i forbindelse med udgravninger og andet forefaldende arbejde,- også nu, hvor mere moderne hjælpemidler er taget i brug og foreningen har sin egen detektorgruppe. Først og fremmest har vi dog haft gavn af den gæstfrihed vi har nydt godt af i forbindelse med møder og foreningsarrangementer fra Vejlemuseernes side.

Flintøksen har også gennem alle årene arrangeret ture, foredrag og museumsbesøg over det ganske land, og har også haft kontakt til bl. a. engelske ”søsterforeninger”, som vi har besøgt og som har besøgt os. Desuden har Flintøksens medlemmer også været på udenlandsture til det meste Europa, af bl. a. Sverige, Grønland, Frankrig, Skotland dels på egen hånd og dels i samarbejde med andre amatørarkæologiske foreninger, Især SJAA. Dette har givet os store oplevelser og fornemmelse for den enorme arkæologiske kulturarv, som vores moderne samfund er udrundet af.

Flintøksen havde glædet sig til at kunne fejre sit 40-års jubilæum i 2020, men pandemien kom i vejen, netop som vi var sikre på at have fået et fint program op at stå, men vi håber at kunne give vores medlemmer mange oplevelser også i tiden fremover, og glæder os til et fortsat nært forhold til især Vejlemuseerne, et forhold, som vi vil gøre vort til at holde ved lige.