Bladudvalg

Flintøksen har indtil 2021 udgivet to medlemsblade om året, et hvert forår og et hvert efterår.

Bestyrelsen har vedtaget at der fra 2022 kun skal udgives et efterårsblad, men at det til gengæld skal indeholde flere sider. Dette bunder i de nye postregler, som tvinger os til at udgive enten to blade på max 20 sider eller et blad på max 36 sider. Vi tager beslutningen op senere og vil orientere om det som et punkt på generalforsamlingen.

De flere sider betyder, at der er større mulighed for medlemmerne til at komme med deres egne indlæg og oplevelser, og vi har også fået tilsagn om en artikel fra Vejlemuseerne.

Artikler og indlæg sendes til:

Else Marie Jakobsen
emj52@stofanet.dk