Generalforsamling 2023

16. november 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes til generalforsamling d. 16. november kl. 19.00 i vores lokale Spinderigade 11 C.

Dagsorden iflg vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.*
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Behandling af forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlings afholdelse
  8. Eventuelt

--------------------

Efter generalforsamlingen har Charlotta Lindblom lovet at holde et oplæg om museets arbejde i 2023 og planer for 2024.

Herefter er foreningen som sædvanlig vært ved et let traktement. Hvis I ønsker at deltage her, ser vi gerne at I tilmelder jer enten på Facebook eller pr. mail (formand@flintøksen.dk), så vi ved, hvor meget vi skal købe ind.

*) På valg til bestyrelsen er: Natalia Wielgosz-Erdmann, Michael Jakobsen og Ivan Arendttorp