7. – 12. juli 2021

Flintøksen var i Give for at bistå med soldning ved en udgravning på Bregnehovedvej i Give. Der var tale om en foreløbig udgravning primært med henblik på evt. fund fra stenalderen.

Samtidig med at vi soldede, arbejdede Keith fra museet i Vejle med at blotlægge konturerne af den stenalderboplads, han er overbevist om findes på stedet. Det viste sig da også ret hurtigt, at der var stenalderrester på stedet.

Det var en interessant dag, for vi fik samtidig et indblik i, hvordan de professionelle kan frembringe sikre vidnesbyrd om fortidens bopladser.

Keith gik nemlig rundt og sprøjtede den tørre jord med vand for at få konturerne i det arkæologiske lag, som viser tegn på beboelse til at frem- stå tydeligere. Her viste sig klare konturer af et ildsted og dets omgivelser.
- At Keith så stadig venter på svar på jordprøverne og tidligst kan vente svar langt ind i 2022 er en anden historie...