6. november 2022

Detektortræf for foreningens medlemmer.