28. oktober 2021

Flintøksen afholdt en fund - indleverings aften. Fundaftenen rettede sig primært mod metalfund, og der var ikke tale om en egentlig ”kåring” af danefæ, men udelukkende en vurdering af om hvorvidt fundene skal undersøges videre.
En del fund blev beundret for eksempel en lille bronzeøkse og adskillige fibler, bl. a en såkaldt Guds lam fibel en fuglefibel.