18. marts 2023 - Flintetur

Vi tager til Vestfyn til et strandområde v. Hindsgavl Voldsted nær Middelfart. Der er masser af forarbejdet flint på stedet. Som sædvanlig mødes vi om formiddagen kl. 10 og hygger os med afsluttende fundparade. Det er lavvande lige over middag. Der er ikke egentlig tilmelding, men da området ligger ret langt væk, er det en ide at melde ud på Facebook , eller ved at kontakte Michael (formand@flintøksen.dk eller 61 60 49 09), så man evt. kan køre sammen. Tag gerne en god ven med, der er plads nok på stranden, og vi vil gerne have nye medlemmer.