Afholdte

28. oktober 2021
Flintøksen afholdt en fund - indleverings aften. Fundaftenen rettede sig primært mod metalfund, og der var ikke tale om en egentlig ”kåring” af danefæ, men udelukkende en vurdering af om hvorvidt fundene skal undersøges videre.
En del fund blev beundret for eksempel en lille bronzeøkse og adskillige fibler, bl. a en såkaldt Guds lam fibel en fuglefibel.


 

11. - 12. september 2021
I forbindelse med et større projekt i anledningen af 100 års jubilæet for fundet af Egtvedpigen havde Vejlemuseerne åbent hus for alle til at komme og se en udgravning af en overpløjet gravhøj fra bronzealderen.

Flintøksen var indbudt til at deltage i udgravningen,- naturligvis under opsyn af professionelle arkæologer (Charlotta Lindblom og Katrine Juul).

Desværre regnede det begge dage.

Detektorsøgerne var indbudt til at undersøge området omkring gravhøjen. Især en nærliggende mark, som aldrig var blevet afsøgt før tiltrak sig interesse, men de fandt ikke noget af interesse for udgravningen, og også her spillede vejret ind.

De fund vi gjorde (flintafslag), blev alle fundet under arbejdet med at skabe en profil gennem højen, en profil, arkæologerne så senere kunne bruge til at bestemme gravhøjens struktur og måske endda alder.

Alt i alt var det et par spændende og lærerige dage for de ca 12-15 medlemmer, der var mødt frem.


 

7. - 12. juli
Flintøksen var i Give for at bistå med soldning ved en udgravning på Bregnehovedvej i Give. Der var tale om en foreløbig udgravning primært med henblik på evt. fund fra stenalderen.

Samtidig med at vi soldede, arbejdede Keith fra museet i Vejle med at blotlægge konturerne af den stenalderboplads, han er overbevist om findes på stedet. Det viste sig da også ret hurtigt, at der var stenalderrester på stedet.

Det var en interessant dag, for vi fik samtidig et indblik i, hvordan de professionelle kan frembringe sikre vidnesbyrd om fortidens bopladser.

Keith gik nemlig rundt og sprøjtede den tørre jord med vand for at få konturerne i det arkæologiske lag, som viser tegn på beboelse til at frem- stå tydeligere. Her viste sig klare konturer af et ildsted og dets omgivelser.
- At Keith så stadig venter på svar på jordprøverne og tidligst kan vente svar langt ind i 2022 er en anden historie...


 

Maj 2021,
Da de første lempelser i corona-reglerne kom, afholdt vi den fundaften, der allerede skulle være holdt i 2020. Der var både nye og gamle (altså erfarne) medlemmer og masser af fund.


 

21. marts 2021
Flintøksen arrangerede foreningen et stenaldertræf på Hjarnø.

10 medlemmer var mødt op til det 100% udendørs arrangement, som var blevet muliggjort af de første spæde lempelser i Corona-reglerne.

Det var tidligt på året, når man ikke kunne gå indendørs, men vi blev begunstiget af et fantastisk vejr med solskin og næsten vindstille, så nogen af os havde faktisk klædt os for varmt på!

Det betød også, at vi uden at fryse kunne mødes udendørs til en medbragt frokost og vise fund frem.

Alle fandt redskaber og afslag fra stenalderen.

... og så var der lige Jan, der fandt en hajtand! Så er vi vist noget længere tilbage i tiden end Ertebølle!


 

22. november 2020
Flintøksen arrangerede et mindre detektortræf med kun 10 deltagere, grundet covid19 restriktionerne I dette regnfulde sene efterår var vi heldige med vejret, næsten tørvejr hele dagen.Der blev bl.a. fundet tre fibula fragmenter, ved en tidligere registreret jordfæstegrav fra germansk jernalder. Et forstenet søpindsvin, flintesten, flint flækker, knapper, musketkugler, m.m.blev det såmænd også til.

Det var blevet aftalt med lodsejer, at vi havde en lille hyggelig hytte til rådighed, hvor vi kunne opholde os ved indtagelse af vores frokost.